کابل خاکی OBUC

/کابل خاکی OBUC
کابل خاکی OBUC2019-08-18T06:12:30+03:30

این نوع کابل دارای کاربرد ساختار مشابه ( OBFC) میباشد با این تفاوت که به جای ژله از نخ و نوار جاذب رطوبت استفاده می شود. این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندانه اره ای با روکش پلمیری (کروگیت) میباشد. براساس نیاز متقاضی، سایر ساختارهای کابل نیز قابل تولید میباشد

۱-عنصر مقاوم مرکزی

۲-روکش عنصر مقاوم (در صورت نیاز)

۳-نخ جاذب رطوبت

۴-فیبر نوری

۵ –لوز تیوب

۶- ژله سرد

۷-فیلر (در صورت نیاز)

۸-نوار پلی استر

۹-عناصر تقویت کننده میانی

۱۰-روکش داخلی

۱۱-آرمور

۱۲-روکش بیرونی

Parameter 1×4 2×4 2×6 4×6 8×6 12×6
Number of tubes 1 2 2 4 8 12
Number of filler 5 4 4 2 0 0
Number of optical fibers 4 8 12 24 48 72
Diameter of the Central Strength Member (mm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3
Allowed Pulling Force (N)
with Aramid Yarn
without Aramid Yarn
3600
2400
3600
2400
3600
2400
3600
2400
3800
2600
4400
3100
Aprox. outer diameter (mm) 17 17 17 17 19 22
Approx. weight (kg / km) 260 260 260 265 305 415