کابل های فیبر نوری

/کابل های فیبر نوری
کابل های فیبر نوری2019-10-17T06:58:40+03:30

این نوع کابل دارای ساختار متفاوت و بدون ژله یاخشک می باشد. برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت از نوار جاذب رطوبت استفاده می شود. این کابل در مجاورت کابل های فشار قوی استفاده می گردد و درای روکش مقاوم ضد ترک(Anti Track) می باشد. نیروی کشش کابل زیاد است که البته متناسب با شرایط جوی و نحوه کاربرد نیروی کشش متناسب  تنظیم و طراحی می گردد.

دانلود کاتالوگ
خرید محصول

۱-عنصر مقاوم مرکزی

۲-روکش عنصر مقاوم (در صورت نیاز

۳-نخ جاذب رطوبت

۴-فیبر نوری

۵-لوزتیوب

۶-ژله سرد

۷-نوار جاذب رطوبت

۸-عناصر تقویت کننده میانی

۹-روکش نهایی

Parameter 2×4 2×6 4×4 4×6 8×6
Number of tubes 2 2 4 4 8
Number of filler 4 4 2 2 0
Number of optical fibers 8 12 16 24 48
Diameter of the Central Strength Member (mm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Allowed Pulling Force (N) 4000 4000 4000 4000 4100
Aprox. outer diameter (mm) 13 13 13 13 14.5
Approx. weight (kg / km) 105 107 107 110 140