بایگانی ماهیانه ژانویه 2019

//ژانویه

تعداد دستگاه‌های فعال اندرویدی به مرز ۲.۵ میلیارد دستگاه رسید

By |2019-01-14T10:12:07+03:30ژانویه 14th, 2019|شماره نه|

Why I say old chap that is spiffing off his nut arse pear shaped plastered Jeffrey bodge barney some dodgy.!!

در به‌روزرسانی جدید مایکروسافت فوتوز، تصاویر سریع‌تر ویرایش می‌شوند

By |2019-01-14T09:59:45+03:30ژانویه 14th, 2019|شماره دو, شماره شش, شماره هفت|

Why I say old chap that is spiffing off his nut arse pear shaped plastered Jeffrey bodge barney some dodgy.!!